การสั่งทำตะแกรงเหล็กฉีกเป็นสแตนเลสและอลูมิเนียม
ReadyPlanet.com
Google+
dot dot
การสั่งทำตะแกรงเหล็กฉีกเป็นสแตนเลสและอลูมิเนียม

 การสั่งทำตะแกรงเหล็กฉีกเป็นสแตนเลสและอลูมิเนียม

                ตะแกรงเหล็กฉีกหรือตะแกรงฉีกนั้น สามารถเลือกผลิตจากวัสดุโลหะ 3 ประเภท คือ เหล็ก , สแตนเลส และอลูมิเนียม เนื่องจากเครื่องจักรฉีกตะแกรงนั้นมีความสามารถที่จะฉีกวัสดุทั้ง 3 ประเภทนี้ให้ออกมาเป็นตาตะแกรงฉีกที่เหมือนกัน ตามสเปคมาตรฐานของญี่ปุ่น ดังนั้นลูกค้าจึงสามารถเลือกผลิตตะแกรงฉีกจากวัสดุสแตนเลสและอลูมิเนียมได้เช่นเดียวกับเหล็ก เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งานสูงสุดครับ

 

การสั่งทำตะแกรงเหล็กฉีกจากสแตนเลส หรือ ตะแกรงสแตนเลสฉีก

                ในการสั่งทำตะแกรงสแตนเลสฉีกนั้น ลูกค้าสามารถเลือกรุ่นของตะแกรงสแตนเลสฉีกที่ต้องการได้ตามตารางมาตรฐานตะแกรงเหล็กฉีกเลย โดยช่องตาของตะแกรงสแตนเลสฉีกและด้านสันนั้นจะเหมือนกันกับสเปคของตะแกรงเหล็กฉีกในตารางมาตรฐานทุกอย่าง แต่ทั้งนี้อาจมีความแตกต่างอย่างเดียวที่ความหนาของตะแกรงสแตนเลสฉีกที่อาจจะไม่เหมือนกับตะแกรงเหล็กฉีกเป๊ะๆ เนื่องจากความหนาของแผ่นสแตนเลสที่มีขายในเมืองไทยอาจจะไม่ได้มีหลากหลายมากเท่ากับความหนาของเหล็ก ดังนั้นผู้ผลิตจึงเลือกใช้แผ่นสแตนเลสที่มีความหนาใกล้เคียงกับในสเปคตามตารางฯมาผลิตให้แทน ยกตัวอย่างเช่น ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นXS32 ซึ่งมีความหนาของเหล็กตามสเปคคือ 1.6 มม. แต่เมื่อต้องการผลิตเป็นสแตนเลสก็จะใช้แผ่นสแตนเลสหนา 1.5 มม.ในการผลิต ทำให้ในบางรุ่นสแตนเลสฉีกก็จะมีความหนาไม่เท่ากับในตารางมาตรฐานตะแกรงเหล็กฉีกนั่นเอง(แค่บางรุ่น)

 

การสั่งทำตะแกรงเหล็กฉีกจากอลูมิเนียม หรือ ตะแกรงอลูมิเนียมฉีก

                การผลิตตะแกรงอลูมิเนียมฉีก ก็ใช้หลักการเดียวกับการผลิตตะแกรงสแตนเลสฉีก นั่นคือสามารถเลือกรุ่นตามตารางมาตรฐานตะแกรงเหล็กฉีกได้เลย แต่การผลิตบางรุ่นก็จะใช้แผ่นอลูมิเนียมขนาดความหนาใกล้เคียงกับตารางฯ ตามที่มีขายในเมืองไทยมาผลิตแทน ทำให้ความหนาของตะแกรงอลูมิเนียมฉีกบางรุ่นไม่เท่ากับตะแกรงเหล็กฉีกตามตารางมาตรฐานแบบเป๊ะๆ

                แต่สิ่งที่ตะแกรงอลูมิเนียมฉีกมีความแตกต่างเป็นอย่างมากกับตะแกรงเหล็กฉีกและตะแกรงสแตนเลสฉีกก็คือเรื่องน้ำหนักของแผ่นตะแกรง เนื่องจากวัสดุอลูมิเนียมนั่นมีน้ำหนักเบากว่าเหล็กและสแตนเลสมาก ตะแกรงอลูมิเนียมจึงมีน้ำหนักเพียงประมาณ 1 ใน 3 ของน้ำหนักตะแกรงเหล็กฉีกและตะแกรงสแตนเลสฉีกนั่นเอง

 

สรุป – ตะแกรงสแตนเลสฉีกและตะแกรงอลูมิเนียมฉีก สามารถสั่งผลิตโดยใช้สเปคตามตารางมาตรฐานตะแกรงเหล็กฉีกได้เลย โดยอาจมีบางรุ่นที่ความหนาไม่เท่าตามตารางมาตรฐานซึ่งผู้ขายจะแจ้งอีกครั้ง

บทความโดย ชัยวัฒน์ กุลวงศ์วรพัฒน์

 

 

ดูสินค้า ตะแกรงเหล็กฉีก XS

ดูสินค้า ตะแกรงเหล็กฉีก

 

ตะแกรงเหล็กฉีก หรือ ตะแกรงฉีก
เป็นการนำเหล็กแผ่นมาฉีกถ่างออก เป็นตาของตะแกรงเหล็กฉีก 
โดยไม่มีรอยเชื่อมต่อ ทำให้ตะแกรงเหล็กฉีกเป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น

ตะแกรงเหล็กฉีกสามารถแบ่งได้หลักๆ 4 ตระกูลคือ

ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS และ XG ใช้งานได้หลากหลายที่สุด ยอดนิยม

     ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล G ใช้งานได้หลากหลายภายใต้รูปลักษณ์ที่แตกต่าง สวยงาม

ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล CT รุ่นเล็ก จิ๋วแต่แจ๋วเหมาะกับงานละเอียด น้ำหนักเบา

  

ตารางแนะนำเบื้องต้น การใช้งานตะแกรงเหล็กฉีก
งานที่จะใช้ตะแกรงเหล็กฉีกทำ ความหนาที่แนะนำ รุ่นของตะแกรงเหล็กฉีกที่นิยมใช้
 ตกแต่ง,บังตา,กันนก,กันหนู  1.2 - 1.6 มม.  XS31,XS32,G5
 รั้ว,ราวกันตก,ล้อมเครื่องจักร,ทำผนัง,บูธแสดงสินค้า  1.6 - 2.3 มม.  XS41,XS42,XS51,XS52,XS61,G5
 ทำทางเดิน,ปูพื้นลอย  3.2 มม.ขึ้นไป  XS43,XS53,XS63
 ทำทางรถวิ่ง  4.5 มม.ขึ้นไป  XS63,XS73,XG11,XG21
 ทำทางรถใหญ่วิ่ง  6.0 มม.ขี้นไป  XG12,XG22,XG13,XG23
 ประกอบเครื่องใช้,ตะกร้า,ไส้กรอง,ตกแต่ง  0.6 มม.  CT1,CT3,CT6

 ตารางแนะนำเบื้องต้นการใช้งานตะแกรงเหล็กฉีกนี้สร้างสรรค์โดย นายชัยวัฒน์ กลุวงศ์วรพัฒน์ เมื่อวันที่ 2/8/2557
เพื่อขยายการใช้งานตะแกรงเหล็กฉีกในประเทศไทยให้กว้างขวางขึ้น
รวมบทความข้อมูลผลิตภัณฑ์

รวมรูปการใช้งานจริงของสินค้า article
รวมรูปการใช้งานจริง 2 (ตะแกรงลวดสาน,ตาข่าย)
รวมรูปการใช้งานตะแกรงเหล็กฉีก 1 article
วิธีการวัดช่องตาตะแกรงเหล็กฉีก
ความทึบที่เกิดจากการใช้ตะแกรงเหล็กฉีกแทนมุ้งลวดเหล็กดัด ผลพลอยได้ด้านดีหรือด้านลบ
ตะแกรงเหล็กฉีกว่าด้วยปัจจัยด้านรูปลักษณ์ดีไซน์
ทำไมจึงเรียกว่าตะแกรงเหล็กฉีก ชื่อนี้มาอย่างไร
ตะแกรงเหล็กฉีกกับเหล็กดัด
เหล็กที่ใช้ผลิตตะแกรงเหล็กฉีก
การทำตะแกรงเหล็กฉีกตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นยอดนิยม TOP 5
5 เหตุผลดีๆที่คุณควรเลือกใช้ตะแกรงเหล็กฉีก
อุปกรณ์สำนักงานจากตะแกรงเหล็กฉีก
การวางซ้อนตะแกรงเหล็กฉีก
ไอเดียการใช้งานตะแกรงเหล็กฉีกจากทั่วโลก
ด้านสันและด้านหนาของตะแกรงเหล็กฉีก
กรอบตะแกรงเหล็กฉีก โครงตะแกรงเหล็กฉีก
การเลือกรุ่นตะแกรงเหล็กฉีก จินตนาการสำคัญพอๆกับความรู้ article
การยืดอายุตะแกรงเหล็กฉีก
คุณสมบัติเฉพาะตัวของตะแกรงเหล็กฉีกที่ทำให้ได้รับความนิยม
ตะแกรงเหล็กฉีกมีเกณฑ์การจำแนกรุ่นอย่างไร
การป้องกันสนิมขึ้นตะแกรงเหล็กฉีก
การตัดตะแกรงเหล็กฉีก
PPE กับตะแกรงเหล็กฉีก
การขนส่งตะแกรงเหล็กฉีก
ข้อคิดเรื่องการบริหารจากตะแกรงเหล็กฉีก
การสั่งผลิตตะแกรงลวดสานขนาดต่างๆ
วิธีวัดช่องตาของตะแกรงลวดสาน
การขนส่งตะแกรงลวดสาน
ตะแกรงลวดสานชุบซิงค์ ตาพอดีกับตาทั่วไปเกิดจากอะไร แตกต่างกันอย่างไร
ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงลวดสาน ตาข่ายลวดสาน ตะแกรงดีโครงต้องดีด้วย
ตะแกรงลวด,ลวดตาข่ายกับวงการกีฬา
ตะแกรงลวดสานกับการทำอาหาร
การหาน้ำหนักของแผ่นลายกันลื่น
แผ่นลายกันลื่น แผ่นลายตีนเป็ด แผ่นลายตีนไก่ มีกี่ประเภท
รู้จักกับสเตนเลสและประเภทสเตนเลส
ลักษณะของพื้นผิวสเตนเลสแบบต่างๆ
คุณสมบัติของสเตนเลสตระกูลต่างๆ
อลูมิเนียมกระป๋อง อลูมิเนียมแผ่นเรียบ
มหาลัยเหมืองเหล็ก
อลูมิเนียมล้อแม๊ก
อลูมิเนียมอัลลอยด์
แผ่นอลูมิเนียมหนา บาง และอลูมิเนียมที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
คุณสมบัติอลูมิเนียม,อลูมิเนียมฉาก,อลูมิเนียมสายไฟ
การป้องกันสนิมบนตะแกรงเจาะรู
มุม(องศา)ของรูตะแกรง บนตะแกรงรู
เหล็กที่ใช้ผลิตตะแกรงเจาะรู
การเลือกขนาดตะแกรงเจาะรู สิ่งที่ต้องแจ้งผู้ขาย
ความสัมพันธ์ของความหนา,ขนาดรูของตะแกรงเจาะรู
รวมผลงานลูกค้าตะแกรงเหล็กฉีกSPW
ความเข้าใจผิดในการวัดช่องตาตะแกรงเหล็กฉีก
คราบสีน้ำตาลบนตะแกรงเหล็กฉีก
ตะแกรงเหล็กฉีกขึ้นห้าง
ตะแกรงฉีกสเตนเลสกับอรรถประโยชน์สุดคุ้ม
การเรียงตัวของตาตะแกรงเหล็กฉีก
ตะแกรงเหล็กฉีก กับการเดินทางในประเทศไทย
ตะแกรงเหล็กฉีกกับรถบรรทุก
ขั้นตอนการเลือกรุ่นตะแกรงเหล็กฉีกด้วยตนเอง
ตะแกรงฉีกกับความเชื่อเรื่องการเสริมฮวงจุ้ย
การชุบซิงค์และชุบกัลวาไนซ์ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงลวดสานdot
ค้นหาสินค้า Search Products

dot
dot
ตะแกรงเหล็กฉีก
dot
bulletตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูลXS
bulletตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูลXG
bulletตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูลG
bulletตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูลCT
bulletตะแกรงเหล็กฉีก รายละเอียดทีละรุ่น
bulletตารางมาตรฐานตะแกรงเหล็กฉีกรวมทุกรุ่น
dot
ตะแกรงลวดสาน,ตาข่ายลวดสาน
dot
bulletตะแกรงลวดสานชุบซิงค์เกรดเอ ตาพอดี ตาทั่วไป
bulletตะแกรงลวดสแตนเลสสาน ตะแกรงเมช
bulletตาข่ายลวดสานชุบซิงค์เกรดเอ ตาพอดี
dot
แผ่นลายกันลื่น ปั๊มลายนูน
dot
bulletแผ่นลายกันลื่น ลายตีนเป็ด ตีนไก่
bulletแผ่นลายกันลื่น ปั๊มลายนูน
bulletแผ่นเรียบสแตนเลส อลูมิเนียม สังกะสี
dot
ตะแกรงเจาะรู ปั๊มรู
dot
bulletตะแกรงรูกลม แผ่นเจาะรูกลม
bulletตะแกรงรูยาว แผ่นเจาะรูยาว
bulletแผ่นเจาะรูลวดลายอื่นๆ
dot
สแตนเลสรูปพรรณ
dot
bulletท่อสแตนเลส กลม เหลี่ยม เกลียว NB
bulletฉากและเพลาสแตนเลส
dot
อะไหล่ประตูม้วน
dot
bulletเพลาประตูม้วน
bulletใบและโปร่งประตูม้วน
bulletเสากลาง เสาข้าง
bulletอะไหล่ประตูม้วนอื่นๆ
dot
บริการงานโลหะอื่นๆ
dot
bulletงานไวร์คัท
bulletรับซื้อเศษเหล็ก อลูฯ สแตนเลส
dot
หาข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
dot
bulletรวมบทความข้อมูลผลิตภัณฑ์
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletตารางมาตรฐานตะแกรงเหล็กฉีกรวมทุกรุ่น
bulletขั้นตอนการเลือกรุ่นตะแกรงเหล็กฉีก
dot
LINE ID : SPWMETAL
dot
dot
HOTLINE 081-9899660
dot


ตะแกรงลวดสานชุบซิงค์
ตะแกรงเจาะรู
ตาข่ายม้วน Chain Link
เหล็กแผ่นลาย
ตะแกรงเหล็กฉีก expanded metal


Copyright © 2014 All Rights Reserved.