การเลือกรุ่นตะแกรงเหล็กฉีก จินตนาการสำคัญพอๆกับความรู้
ReadyPlanet.com
Google+
dot dot
การเลือกรุ่นตะแกรงเหล็กฉีก จินตนาการสำคัญพอๆกับความรู้ article

 การเลือกรุ่นตะแกรงเหล็กฉีก จินตนาการสำคัญพอๆกับความรู้

            ตะแกรงเหล็กฉีกตามที่ขายกันอยู่ในประเทศไทยจะยึดตามมาตรฐาน JISG ในการผลิตเป็นหลัก ซึ่งมาตรฐาน JISG นี้ก็จะแบ่งตะแกรงเหล็กฉีกออกเป็นรุ่นมากมาย นับเฉพาะตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS และ XG ก็มีมากกว่า 30 รุ่นแล้ว ดังนั้นผู้ใช้งานจึงมีตัวเลือกหลากหลายมากในการจะเลือกใช้ตะแกรงเหล็กฉีก หากท่านผู้ใช้งานที่ยังไม่เคยใช้งานตะแกรงเหล็กฉีกมาก่อน แน่นอนว่าจะต้องเลือกรุ่นไม่ถูกหรืออาจจะยังไม่แน่ใจว่าตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นที่เรามีอยู่ในใจจะสามารถใช้ในงานที่เราต้องการทำได้หรือไม่ บทความนี้จะขอฝากหลักเกณฑ์ในการช่วยท่านเลือกรุ่นตะแกรงเหล็กฉีก เป็นประเด็นหลักๆสัก 2 ประเด็น ดังนี้ครับ

 

ความรู้ที่จำเป็นกับการเลือกรุ่นตะแกรงเหล็กฉีก

          การเลือกรุ่นของตะแกรงเหล็กฉีกมาใช้งานเกี่ยวกับวิศวกรรม,งานโครงสร้าง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องต่อไปนี้

1.การรับน้ำหนักของตะแกรงเหล็กฉีกแต่ละรุ่น - เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดเราต้องมั่นใจว่าตะแกรงเหล็กฉีกที่เราเลือกใช้นั้น สามารถรับน้ำหนักงานที่เราต้องการใช้ได้

2.น้ำหนักของแผ่นตะแกรงเหล็กฉีกแต่ละรุ่น - สำหรับงานที่ใช้ตะแกรงเหล็กฉีกในที่สูงที่รับน้ำหนักวัสดุไม่ได้มาก เช่น ใช้ตะแกรงเหล็กฉีกทำฝ้า เป็นต้น ต้องเลือกตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นที่มีน้ำหนักเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดการพังลงมา

ซึ่งข้อมูลทั้ง 2 นี้ท่านสามารถหาได้ใน ตารางมาตรฐานตะแกรงเหล็กฉีก

 

จินตนาการกับการเลือกรุ่นตะแกรงเหล็กฉีก

            หลักการเลือกตะแกรงเหล็กฉีกในข้อนี้นับว่าหาได้ยากกว่าข้อแรกมากนัก เนื่องจากไม่ใช่เป็น Fact แต่เป็น Feeling ที่ผู้ออกแบบงานและเลือกใช้ตะแกรงเหล็กฉีกจะต้องใช้จินตนาการนึกภาพของงานที่จะเสร็จออกมาว่าควรให้เป็นอย่างไรจึงจะทำให้ลูกค้าพึงพอใจที่สุดแล้วเลือกรุ่นของตะแกรงเหล็กฉีกที่จะสวยงามได้ตามจินตนาการนั้น ในข้อนี้ไม่มีตารางกำหนดตายตัวว่างานแบบใดควรใช้ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นอะไร ผู้ออกแบบอาจต้องมาดูตัวอย่างหรือรูปถ่ายเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกรุ่นให้เหมาะสมที่สุด

                จินตนาการไม่ได้ใช้เพียงแค่ประกอบการเลือกรุ่นเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยให้ท่านใช้งานตะแกรงเหล็กฉีกได้อย่างกว้างขวาง อย่างที่ท่านไม่เคยนึกมาก่อนว่าตะแกรงเหล็กฉีกจะทำงานนั้นๆได้สวยงามเช่นนี้มาก่อนด้วย

                ต้องการดูรูปชัดๆ ของตะแกรงเหล็กฉีกแต่ละรุ่น คลิ๊กเลย ตะแกรงเหล็กฉีกรวมทุกรุ่น

ดังนั้นหากท่านกำลังคิดออกแบบจะทำงานใดๆอยู่ก็อย่าลืมจินตนาการถึงตะแกรงเหล็กฉีกมาทำงานนั้นๆดูนะครับ แล้วท่านอาจได้ไอเดียใหม่ๆจากตะแกรงเหล็กฉีก ได้งานที่สวยงาม โดดเด่นและไม่เหมือนใครขึ้นมาก็ได้ครับ

 

ท่านสามารถเลือกใช้งานตามตารางแนะนำเบื้องต้นการใช้งานตะแกรงเหล็กฉีก ดังนี้

ตารางแนะนำเบื้องต้น การใช้งานตะแกรงเหล็กฉีก

งานที่จะใช้ตะแกรงเหล็กฉีกทำ

ความหนาที่แนะนำ

รุ่นของตะแกรงเหล็กฉีกที่นิยมใช้

 ตกแต่ง,บังตา,กันนก,กันหนู

 1.2 - 1.6 มม.

 XS31,XS32,G5

 รั้ว,ราวกันตก,ล้อมเครื่องจักร,ทำผนัง,บูธแสดงสินค้า

 1.6 - 2.3 มม.

 XS41,XS42,XS51,XS52,XS61,G5

 ทำทางเดิน,ปูพื้นลอย

 3.2 มม.ขึ้นไป

 XS43,XS53,G2

 ทำทางรถวิ่ง

 4.5 มม.ขึ้นไป

 XS63,XS73,XG11,XG21

 ทำทางรถใหญ่วิ่ง

 6.0 มม.ขี้นไป

 XG12,XG22,XG13,XG23

 ประกอบเครื่องใช้,ตะกร้า,ไส้กรอง,ตกแต่ง

 0.6 มม.

 CT1,CT3,CT6

 

 

                                                                                                                 บทความโดย ชัยวัฒน์ กุลวงศ์วรพัฒน์
                                                                       081-9899660

 

เลือกดูสินค้า ตะแกรงเหล็กฉีก คลิ๊กเลย

 

ตะแกรงเหล็กฉีก ทำบูธแสดงสินค้า                ตะแกรงเหล็กฉีก บันไดเลื่อน   ตะแกรงเหล็กฉีก ประดับร้าน

 

บริษัท ศุภวัฒน์ เมทัล จำกัด Your Best Partner ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงลวดสาน แผ่นลายกันลื่น ลวดตาข่าย

 

ตะแกรงเหล็กฉีก หรือ ตะแกรงฉีก
เป็นการนำเหล็กแผ่นมาฉีกถ่างออก เป็นตาของตะแกรงเหล็กฉีก 
โดยไม่มีรอยเชื่อมต่อ ทำให้ตะแกรงเหล็กฉีกเป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น

ตะแกรงเหล็กฉีกสามารถแบ่งได้หลักๆ 4 ตระกูลคือ

ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS และ XG ใช้งานได้หลากหลายที่สุด ยอดนิยม

     ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล G ใช้งานได้หลากหลายภายใต้รูปลักษณ์ที่แตกต่าง สวยงาม

ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล CT รุ่นเล็ก จิ๋วแต่แจ๋วเหมาะกับงานละเอียด น้ำหนักเบา

  

ตารางแนะนำเบื้องต้น การใช้งานตะแกรงเหล็กฉีก
งานที่จะใช้ตะแกรงเหล็กฉีกทำ ความหนาที่แนะนำ รุ่นของตะแกรงเหล็กฉีกที่นิยมใช้
 ตกแต่ง,บังตา,กันนก,กันหนู  1.2 - 1.6 มม.  XS31,XS32,G5
 รั้ว,ราวกันตก,ล้อมเครื่องจักร,ทำผนัง,บูธแสดงสินค้า  1.6 - 2.3 มม.  XS41,XS42,XS51,XS52,XS61,G5
 ทำทางเดิน,ปูพื้นลอย  3.2 มม.ขึ้นไป  XS43,XS53,XS63
 ทำทางรถวิ่ง  4.5 มม.ขึ้นไป  XS63,XS73,XG11,XG21
 ทำทางรถใหญ่วิ่ง  6.0 มม.ขี้นไป  XG12,XG22,XG13,XG23
 ประกอบเครื่องใช้,ตะกร้า,ไส้กรอง,ตกแต่ง  0.6 มม.  CT1,CT3,CT6

 

  ตารางแนะนำเบื้องต้นการใช้งานตะแกรงเหล็กฉีกนี้สร้างสรรค์โดย นายชัยวัฒน์ กลุวงศ์วรพัฒน์ เมื่อวันที่ 2/8/2557
เพื่อขยายการใช้งานตะแกรงเหล็กฉีกในประเทศไทยให้กว้างขวางขึ้น
รวมบทความข้อมูลผลิตภัณฑ์

รวมรูปการใช้งานจริงของสินค้า article
รวมรูปการใช้งานจริง 2 (ตะแกรงลวดสาน,ตาข่าย)
รวมรูปการใช้งานตะแกรงเหล็กฉีก 1 article
วิธีการวัดช่องตาตะแกรงเหล็กฉีก
ความทึบที่เกิดจากการใช้ตะแกรงเหล็กฉีกแทนมุ้งลวดเหล็กดัด ผลพลอยได้ด้านดีหรือด้านลบ
ตะแกรงเหล็กฉีกว่าด้วยปัจจัยด้านรูปลักษณ์ดีไซน์
ทำไมจึงเรียกว่าตะแกรงเหล็กฉีก ชื่อนี้มาอย่างไร
ตะแกรงเหล็กฉีกกับเหล็กดัด
เหล็กที่ใช้ผลิตตะแกรงเหล็กฉีก
การทำตะแกรงเหล็กฉีกตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นยอดนิยม TOP 5
5 เหตุผลดีๆที่คุณควรเลือกใช้ตะแกรงเหล็กฉีก
อุปกรณ์สำนักงานจากตะแกรงเหล็กฉีก
การวางซ้อนตะแกรงเหล็กฉีก
ไอเดียการใช้งานตะแกรงเหล็กฉีกจากทั่วโลก
ด้านสันและด้านหนาของตะแกรงเหล็กฉีก
กรอบตะแกรงเหล็กฉีก โครงตะแกรงเหล็กฉีก
การยืดอายุตะแกรงเหล็กฉีก
คุณสมบัติเฉพาะตัวของตะแกรงเหล็กฉีกที่ทำให้ได้รับความนิยม
ตะแกรงเหล็กฉีกมีเกณฑ์การจำแนกรุ่นอย่างไร
การป้องกันสนิมขึ้นตะแกรงเหล็กฉีก
การตัดตะแกรงเหล็กฉีก
PPE กับตะแกรงเหล็กฉีก
การขนส่งตะแกรงเหล็กฉีก
ข้อคิดเรื่องการบริหารจากตะแกรงเหล็กฉีก
การสั่งผลิตตะแกรงลวดสานขนาดต่างๆ
วิธีวัดช่องตาของตะแกรงลวดสาน
การขนส่งตะแกรงลวดสาน
ตะแกรงลวดสานชุบซิงค์ ตาพอดีกับตาทั่วไปเกิดจากอะไร แตกต่างกันอย่างไร
ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงลวดสาน ตาข่ายลวดสาน ตะแกรงดีโครงต้องดีด้วย
ตะแกรงลวด,ลวดตาข่ายกับวงการกีฬา
ตะแกรงลวดสานกับการทำอาหาร
การหาน้ำหนักของแผ่นลายกันลื่น
แผ่นลายกันลื่น แผ่นลายตีนเป็ด แผ่นลายตีนไก่ มีกี่ประเภท
รู้จักกับสเตนเลสและประเภทสเตนเลส
ลักษณะของพื้นผิวสเตนเลสแบบต่างๆ
คุณสมบัติของสเตนเลสตระกูลต่างๆ
อลูมิเนียมกระป๋อง อลูมิเนียมแผ่นเรียบ
มหาลัยเหมืองเหล็ก
อลูมิเนียมล้อแม๊ก
อลูมิเนียมอัลลอยด์
แผ่นอลูมิเนียมหนา บาง และอลูมิเนียมที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
คุณสมบัติอลูมิเนียม,อลูมิเนียมฉาก,อลูมิเนียมสายไฟ
การป้องกันสนิมบนตะแกรงเจาะรู
มุม(องศา)ของรูตะแกรง บนตะแกรงรู
เหล็กที่ใช้ผลิตตะแกรงเจาะรู
การเลือกขนาดตะแกรงเจาะรู สิ่งที่ต้องแจ้งผู้ขาย
ความสัมพันธ์ของความหนา,ขนาดรูของตะแกรงเจาะรู
รวมผลงานลูกค้าตะแกรงเหล็กฉีกSPW
การสั่งทำตะแกรงเหล็กฉีกเป็นสแตนเลสและอลูมิเนียม
ความเข้าใจผิดในการวัดช่องตาตะแกรงเหล็กฉีก
คราบสีน้ำตาลบนตะแกรงเหล็กฉีก
ตะแกรงเหล็กฉีกขึ้นห้าง
ตะแกรงฉีกสเตนเลสกับอรรถประโยชน์สุดคุ้ม
การเรียงตัวของตาตะแกรงเหล็กฉีก
ตะแกรงเหล็กฉีก กับการเดินทางในประเทศไทย
ตะแกรงเหล็กฉีกกับรถบรรทุก
ขั้นตอนการเลือกรุ่นตะแกรงเหล็กฉีกด้วยตนเอง
ตะแกรงฉีกกับความเชื่อเรื่องการเสริมฮวงจุ้ย
การชุบซิงค์และชุบกัลวาไนซ์ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงลวดสานdot
ค้นหาสินค้า Search Products

dot
dot
ตะแกรงเหล็กฉีก
dot
bulletตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูลXS
bulletตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูลXG
bulletตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูลG
bulletตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูลCT
bulletตะแกรงเหล็กฉีก รายละเอียดทีละรุ่น
bulletตารางมาตรฐานตะแกรงเหล็กฉีกรวมทุกรุ่น
dot
ตะแกรงลวดสาน,ตาข่ายลวดสาน
dot
bulletตะแกรงลวดสานชุบซิงค์เกรดเอ ตาพอดี ตาทั่วไป
bulletตะแกรงลวดสแตนเลสสาน ตะแกรงเมช
bulletตาข่ายลวดสานชุบซิงค์เกรดเอ ตาพอดี
dot
แผ่นลายกันลื่น ปั๊มลายนูน
dot
bulletแผ่นลายกันลื่น ลายตีนเป็ด ตีนไก่
bulletแผ่นลายกันลื่น ปั๊มลายนูน
bulletแผ่นเรียบสแตนเลส อลูมิเนียม สังกะสี
dot
ตะแกรงเจาะรู ปั๊มรู
dot
bulletตะแกรงรูกลม แผ่นเจาะรูกลม
bulletตะแกรงรูยาว แผ่นเจาะรูยาว
bulletแผ่นเจาะรูลวดลายอื่นๆ
dot
สแตนเลสรูปพรรณ
dot
bulletท่อสแตนเลส กลม เหลี่ยม เกลียว NB
bulletฉากและเพลาสแตนเลส
dot
อะไหล่ประตูม้วน
dot
bulletเพลาประตูม้วน
bulletใบและโปร่งประตูม้วน
bulletเสากลาง เสาข้าง
bulletอะไหล่ประตูม้วนอื่นๆ
dot
บริการงานโลหะอื่นๆ
dot
bulletงานไวร์คัท
bulletรับซื้อเศษเหล็ก อลูฯ สแตนเลส
dot
หาข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
dot
bulletรวมบทความข้อมูลผลิตภัณฑ์
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletตารางมาตรฐานตะแกรงเหล็กฉีกรวมทุกรุ่น
bulletขั้นตอนการเลือกรุ่นตะแกรงเหล็กฉีก
dot
LINE ID : SPWMETAL
dot
dot
HOTLINE 081-9899660
dot


ตะแกรงลวดสานชุบซิงค์
ตะแกรงเจาะรู
ตาข่ายม้วน Chain Link
เหล็กแผ่นลาย
ตะแกรงเหล็กฉีก expanded metal


Copyright © 2014 All Rights Reserved.