ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก ตะแกรงฉีก XS31 XS32 XS41 XS42
ReadyPlanet.com
Google+
dot dot
ตะแกรงเหล็กฉีกมีเกณฑ์การจำแนกรุ่นอย่างไร

ตะแกรงเหล็กฉีกมีเกณฑ์การจำแนกรุ่นอย่างไร

 

ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS มีมากมายกว่า 20 รุ่น แต่ละรุ่นก็จะเป็นตัวเลข 2 หลัก เช่น ตะแกรงเหล็กฉีก XS31 XS32 XS41 XS42 เป็นต้น ทั้งนี้จากการสังเกตดูสเป๊คตะแกรงเหล็กฉีกแต่ละรุ่นแล้ว ก็พบความสัมพันธ์ของสเป๊คตะแกรงเหล็กฉีกกับชื่อรุ่น ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

1.ตัวเลขหลักแรกของชื่อรุ่น จะบ่งบอกขนาดของช่องรูตะแกรง หากตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นไหนมีเลขหลักแรกเหมือนกัน ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นนั้นๆจะมีช่องรูเท่ากัน(ยกเว้นรุ่น XS34,35,35 ซึ่งจะอธิบายในตอนท้ายว่าเพราะเหตุใด
                ยกตัวอย่าง ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น
XS41 XS42 XS43(ขึ้นต้นด้วย4เหมือนกัน) จะมีช่องรูเท่ากันที่ 22x50.8 มม.
และเมื่อตัวเลขหลักแรกเพิ่มขึ้นก็หมายถึงช่องรูที่กว้างขึ้นด้วย เช่นตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XS41 จะมีช่องรูกว้างกว่ารุ่น XS31

2.ตัวเลขหลักที่สองของชื่อรุ่น จะบ่งบอกขนาดความหนาและสันของตะแกรงเหล็กฉีก หากตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นไหนที่มีตัวเลขหลักแรกเหมือนกันแล้ว ตัวเลขหลักที่ 2 มีจำนวนมากกว่าก็จะมีความหนามากกว่า
                ยกตัวอย่าง ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น
XS41 XS42 (ขึ้นต้นด้วย4เหมือนกัน) จะมีช่องรูเท่ากันที่ 22x50.8 มม.
 XS41 หนา1.6 สัน2.0, XS42 หนา2.3 สัน2.5  เมื่อเลขหลักที่ 1 เหมือนกัน เลขหลักที่ 2 จะบ่งบอกความหนาที่เพิ่มขึ้น

เมื่อพิจารณาตามหลักการตั้งชื่อรุ่นตะแกรงเหล็กฉีกนี้ เราก็สามารถเข้าใจหลักการระบุสเป๊คและเลือกสเป๊คตะแกรงเหล็กฉีกได้อย่างง่ายขึ้น เช่น เราอาจรู้สเป๊คของตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS31 อยู่แล้ว แต่ต้องการเพิ่มความหนาขึ้นหน่อยโดยที่ช่องรูเท่าเดิม เราก็อาจถามคนขายว่าตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS32 และ XS33 หนาเท่าไหร่เพื่อพิจารณาเลือกแบบมีหลักการ นั่นเอง

**สำหรับตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS34 XS35 XS36 จะมีขนาดช่องรูไม่เท่ากับตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS31 XS32 XS33 สันนิษฐานว่าเนื่องจาก ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่นXS34 XS35 XS36 นี้เกิดขึ้นมาภายหลัง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานได้เฉพาะเจาะจงมาขึ้น ซึ่งตอนนั้นมีรุ่น XS4x จับจองชื่อรุ่นที่ตากว้างกว่ารุ่น XS3x อยู่แล้ว ผู้ผลิตจึงต้องเอาไปต่อเป็นรุ่น XS34 XS35 XS36 ที่มีช่องรูกว้างกว่าตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XS31 XS32 XS33 แต่ช่องรูเล็กกว่ารุ่น XS41 XS42 XS43 นั่นเอง

 

                                                                                                                บทความโดย ชัยวัฒน์ กุลวงศ์วรพัฒน์

 

ดูสินค้าตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS คลิ๊กที่นี่

ดูสินค้าตะแกรงเหล็กฉีกทั้งหมดคลิ๊กที่นี่
 

สั่งซื้อตะแกรงเหล็กฉีก หรือสอบถามเพิ่มเติมโทรถามได้เลย

 ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงลวดสาน แผ่นลายกันลื่น โทรเลย

 

ตะแกรงเหล็กฉีก หรือ ตะแกรงฉีก
เป็นการนำเหล็กแผ่นมาฉีกถ่างออก เป็นตาของตะแกรงเหล็กฉีก 
โดยไม่มีรอยเชื่อมต่อ ทำให้ตะแกรงเหล็กฉีกเป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น

ตะแกรงเหล็กฉีกสามารถแบ่งได้หลักๆ 4 ตระกูลคือ

ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล XS และ XG ใช้งานได้หลากหลายที่สุด ยอดนิยม

     ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล G ใช้งานได้หลากหลายภายใต้รูปลักษณ์ที่แตกต่าง สวยงาม

ตะแกรงเหล็กฉีกตระกูล CT รุ่นเล็ก จิ๋วแต่แจ๋วเหมาะกับงานละเอียด น้ำหนักเบา

  

ตารางแนะนำเบื้องต้น การใช้งานตะแกรงเหล็กฉีก
งานที่จะใช้ตะแกรงเหล็กฉีกทำ ความหนาที่แนะนำ รุ่นของตะแกรงเหล็กฉีกที่นิยมใช้
 ตกแต่ง,บังตา,กันนก,กันหนู  1.2 - 1.6 มม.  XS31,XS32,G5
 รั้ว,ราวกันตก,ล้อมเครื่องจักร,ทำผนัง,บูธแสดงสินค้า  1.6 - 2.3 มม.  XS41,XS42,XS51,XS52,XS61,G5
 ทำทางเดิน,ปูพื้นลอย  3.2 มม.ขึ้นไป  XS43,XS53,XS63
 ทำทางรถวิ่ง  4.5 มม.ขึ้นไป  XS63,XS73,XG11,XG21
 ทำทางรถใหญ่วิ่ง  6.0 มม.ขี้นไป  XG12,XG22,XG13,XG23
 ประกอบเครื่องใช้,ตะกร้า,ไส้กรอง,ตกแต่ง  0.6 มม.  CT1,CT3,CT6

   ตารางแนะนำเบื้องต้นการใช้งานตะแกรงเหล็กฉีกนี้สร้างสรรค์โดย นายชัยวัฒน์ กลุวงศ์วรพัฒน์ เมื่อวันที่ 2/8/2557
เพื่อขยายการใช้งานตะแกรงเหล็กฉีกในประเทศไทยให้กว้างขวางขึ้น
รวมบทความข้อมูลผลิตภัณฑ์

รวมรูปการใช้งานจริงของสินค้า article
รวมรูปการใช้งานจริง 2 (ตะแกรงลวดสาน,ตาข่าย)
รวมรูปการใช้งานตะแกรงเหล็กฉีก 1 article
วิธีการวัดช่องตาตะแกรงเหล็กฉีก
ความทึบที่เกิดจากการใช้ตะแกรงเหล็กฉีกแทนมุ้งลวดเหล็กดัด ผลพลอยได้ด้านดีหรือด้านลบ
ตะแกรงเหล็กฉีกว่าด้วยปัจจัยด้านรูปลักษณ์ดีไซน์
ทำไมจึงเรียกว่าตะแกรงเหล็กฉีก ชื่อนี้มาอย่างไร
ตะแกรงเหล็กฉีกกับเหล็กดัด
เหล็กที่ใช้ผลิตตะแกรงเหล็กฉีก
การทำตะแกรงเหล็กฉีกตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นยอดนิยม TOP 5
5 เหตุผลดีๆที่คุณควรเลือกใช้ตะแกรงเหล็กฉีก
อุปกรณ์สำนักงานจากตะแกรงเหล็กฉีก
การวางซ้อนตะแกรงเหล็กฉีก
ไอเดียการใช้งานตะแกรงเหล็กฉีกจากทั่วโลก
ด้านสันและด้านหนาของตะแกรงเหล็กฉีก
กรอบตะแกรงเหล็กฉีก โครงตะแกรงเหล็กฉีก
การเลือกรุ่นตะแกรงเหล็กฉีก จินตนาการสำคัญพอๆกับความรู้ article
การยืดอายุตะแกรงเหล็กฉีก
คุณสมบัติเฉพาะตัวของตะแกรงเหล็กฉีกที่ทำให้ได้รับความนิยม
การป้องกันสนิมขึ้นตะแกรงเหล็กฉีก
การตัดตะแกรงเหล็กฉีก
PPE กับตะแกรงเหล็กฉีก
การขนส่งตะแกรงเหล็กฉีก
ข้อคิดเรื่องการบริหารจากตะแกรงเหล็กฉีก
การสั่งผลิตตะแกรงลวดสานขนาดต่างๆ
วิธีวัดช่องตาของตะแกรงลวดสาน
การขนส่งตะแกรงลวดสาน
ตะแกรงลวดสานชุบซิงค์ ตาพอดีกับตาทั่วไปเกิดจากอะไร แตกต่างกันอย่างไร
ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงลวดสาน ตาข่ายลวดสาน ตะแกรงดีโครงต้องดีด้วย
ตะแกรงลวด,ลวดตาข่ายกับวงการกีฬา
ตะแกรงลวดสานกับการทำอาหาร
การหาน้ำหนักของแผ่นลายกันลื่น
แผ่นลายกันลื่น แผ่นลายตีนเป็ด แผ่นลายตีนไก่ มีกี่ประเภท
รู้จักกับสเตนเลสและประเภทสเตนเลส
ลักษณะของพื้นผิวสเตนเลสแบบต่างๆ
คุณสมบัติของสเตนเลสตระกูลต่างๆ
อลูมิเนียมกระป๋อง อลูมิเนียมแผ่นเรียบ
มหาลัยเหมืองเหล็ก
อลูมิเนียมล้อแม๊ก
อลูมิเนียมอัลลอยด์
แผ่นอลูมิเนียมหนา บาง และอลูมิเนียมที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
คุณสมบัติอลูมิเนียม,อลูมิเนียมฉาก,อลูมิเนียมสายไฟ
การป้องกันสนิมบนตะแกรงเจาะรู
มุม(องศา)ของรูตะแกรง บนตะแกรงรู
เหล็กที่ใช้ผลิตตะแกรงเจาะรู
การเลือกขนาดตะแกรงเจาะรู สิ่งที่ต้องแจ้งผู้ขาย
ความสัมพันธ์ของความหนา,ขนาดรูของตะแกรงเจาะรู
รวมผลงานลูกค้าตะแกรงเหล็กฉีกSPW
การสั่งทำตะแกรงเหล็กฉีกเป็นสแตนเลสและอลูมิเนียม
ความเข้าใจผิดในการวัดช่องตาตะแกรงเหล็กฉีก
คราบสีน้ำตาลบนตะแกรงเหล็กฉีก
ตะแกรงเหล็กฉีกขึ้นห้าง
ตะแกรงฉีกสเตนเลสกับอรรถประโยชน์สุดคุ้ม
การเรียงตัวของตาตะแกรงเหล็กฉีก
ตะแกรงเหล็กฉีก กับการเดินทางในประเทศไทย
ตะแกรงเหล็กฉีกกับรถบรรทุก
ขั้นตอนการเลือกรุ่นตะแกรงเหล็กฉีกด้วยตนเอง
ตะแกรงฉีกกับความเชื่อเรื่องการเสริมฮวงจุ้ย
การชุบซิงค์และชุบกัลวาไนซ์ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงลวดสานdot
ค้นหาสินค้า Search Products

dot
dot
ตะแกรงเหล็กฉีก
dot
bulletตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูลXS
bulletตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูลXG
bulletตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูลG
bulletตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูลCT
bulletตะแกรงเหล็กฉีก รายละเอียดทีละรุ่น
bulletตารางมาตรฐานตะแกรงเหล็กฉีกรวมทุกรุ่น
dot
ตะแกรงลวดสาน,ตาข่ายลวดสาน
dot
bulletตะแกรงลวดสานชุบซิงค์เกรดเอ ตาพอดี ตาทั่วไป
bulletตะแกรงลวดสแตนเลสสาน ตะแกรงเมช
bulletตาข่ายลวดสานชุบซิงค์เกรดเอ ตาพอดี
dot
แผ่นลายกันลื่น ปั๊มลายนูน
dot
bulletแผ่นลายกันลื่น ลายตีนเป็ด ตีนไก่
bulletแผ่นลายกันลื่น ปั๊มลายนูน
bulletแผ่นเรียบสแตนเลส อลูมิเนียม สังกะสี
dot
ตะแกรงเจาะรู ปั๊มรู
dot
bulletตะแกรงรูกลม แผ่นเจาะรูกลม
bulletตะแกรงรูยาว แผ่นเจาะรูยาว
bulletแผ่นเจาะรูลวดลายอื่นๆ
dot
สแตนเลสรูปพรรณ
dot
bulletท่อสแตนเลส กลม เหลี่ยม เกลียว NB
bulletฉากและเพลาสแตนเลส
dot
อะไหล่ประตูม้วน
dot
bulletเพลาประตูม้วน
bulletใบและโปร่งประตูม้วน
bulletเสากลาง เสาข้าง
bulletอะไหล่ประตูม้วนอื่นๆ
dot
บริการงานโลหะอื่นๆ
dot
bulletงานไวร์คัท
bulletรับซื้อเศษเหล็ก อลูฯ สแตนเลส
dot
หาข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
dot
bulletรวมบทความข้อมูลผลิตภัณฑ์
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletตารางมาตรฐานตะแกรงเหล็กฉีกรวมทุกรุ่น
bulletขั้นตอนการเลือกรุ่นตะแกรงเหล็กฉีก
dot
LINE ID : SPWMETAL
dot
dot
HOTLINE 081-9899660
dot


ตะแกรงลวดสานชุบซิงค์
ตะแกรงเจาะรู
ตาข่ายม้วน Chain Link
เหล็กแผ่นลาย
ตะแกรงเหล็กฉีก expanded metal


Copyright © 2014 All Rights Reserved.